Søgne Skolemusikkorps ble stiftet den 12. juni 1964.

I 2009 ble Langenes Skolekorps og Søgne Skolemusikkorps slått sammen til ett korps under navnet Søgne Skolekorps.

Søgne Skolekorps har i år 50 års jubileum og er i dag korpset for alle musikanter i hele Søgne.

Korpset har i dag ca 40 aspiranter og musikanter og vi rekrutterer nye aspiranter fra alle skolene i Søgne.

Vi ønsker nye aspiranter velkommen fra 3. klasse det kommende år.

Korpset holder til på Tangvall Skole med øvinger hver onsdag kl 1700 – 1945.

Korpsets dirigent er Roar Brostrøm.